Thông tin về sản phụ được treo trong phòng mổ đẻ, việc đếm gạc mổ được kiểm soát chính xác.

Thông tin về sản phụ được treo trong phòng mổ đẻ, việc đếm gạc mổ được kiểm soát chính xác.

Theo Thái Nam; Ảnh: Kang Tran (Khám phá)
Ngày 30/12/2014 12:04 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Bà bầu cần biết