Còn em bé được cắt dây rốn và bôi thuốc sát trùng.

Còn em bé được cắt dây rốn và bôi thuốc sát trùng.

Theo Thái Nam; Ảnh: Kang Tran (Khám phá)
Ngày 30/12/2014 12:04 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Bà bầu cần biết