Nhà có khách, mẹ chồng sai đi luộc dồi. Nhìn thành phẩm cả mẹ chồng lẫn khách chỉ nhìn nhau không dám gắp, con làm sai chỗ nào sao?

Nhà có khách, mẹ chồng sai đi luộc dồi. Nhìn thành phẩm cả mẹ chồng lẫn khách chỉ nhìn nhau không dám gắp, con làm sai chỗ nào sao?

Theo Minh Hằng (Tổng hợp) (Khám phá)
Ngày 09/11/2018 09:23 AM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Thảm họa nấu ăn