Những câu chúc vô duyên, dễ hiểu lầm nên tránh vào ngày Tết

Đầu xuân năm mới, khi đi chơi Tết đến nhà ai chúng ta thường dành những lời chúc tốt đẹp cho gia chủ, tuy nhiên, không phải “lời hay, ý đẹp” nào cũng phù hợp, đôi khi không dùng đúng ngữ cảnh sẽ khiến người được chúc thấy buồn hoặc cho rằng bạn có dụng ý khác.