Người tình của mẹ (Phần cuối): Bến đỗ

Khi Thương quay lại thì Vũ đã không còn ở đó, anh ta đi mà không nói một lời. Cô cố gọi điện cho anh mà không được. Tự nhiên Thương cảm thấy sợ hãi, nhưng lại chẳng biết đang sợ hãi điều gì.