Chưa kết hôn có được đồng sở hữu nhà đất?

Ngày 27/12/2013 06:18 AM (GMT+7)

Đây là một thắc mắc phổ biến của nhiều người khi muốn mua đất, mua nhà.

Tôi cùng người bạn dự tính hùn tiền mua một căn nhà nhỏ ở quận Tân Phú. Xin cho tôi được hỏi: tôi và người bạn này có được cùng đứng tên trên chủ quyền không? Vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn.

Trần Đức T., Quận 9

Chưa kết hôn có được đồng sở hữu nhà đất? - 1

Theo quy định tại khoản 3 điều 4 của thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21.10.2009 của bộ Tài nguyên và môi trường:

“… Điều 4:

3. Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này) thì giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người.

Trên mỗi giấy chứng nhận ghi thông tin của người được cấp theo quy định tại khoản 1 điều này; dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản với người khác” đối với trường hợp cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc ghi “Cùng sử dụng đất với người khác” đối với trường hợp cùng sử dụng đất hoặc ghi “Cùng sở hữu tài sản với người khác” đối với trường hợp cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất có thoả thuận bằng văn bản về việc cấp một giấy chứng nhận cho người đại diện (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) thì ghi thông tin của người đại diện theo quy định tại khoản 1 điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) theo… (ghi tên văn bản và ngày tháng năm ký văn bản thoả thuận cử đại diện)”...

Theo quy định nêu trên, trường hợp bạn và người bạn cùng mua và đứng tên trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thì bạn được quyền yêu cầu cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện việc cấp riêng cho mỗi người một giấy.

Lưu ý thêm với bạn là việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng. Sau đó, bên mua và bên bán phải hoàn tất nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

VPLS Nguyễn Hoài Vinh

Nguồn: Khampha.vn

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến trúc sư

Video chọn lọc