Khánh Hà đầy nội lực trong 'If I were I boy"

HLV Thanh Bùi nhận xét Khánh Hà hát tông còn cao hơn cả,,,Beyonce - chủ nhân hit If I were a boy

Theo Hà My (khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác