Thai nhi 38 tuần

Thai nhi 38 tuần

Ở tuần thứ 38 của thai kỳ, trọng lượng của bé đã đạt khoảng từ 3.08 kg và dài khoảng 49,8 cm.

Bài viết nổi bật

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến