Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất

K.T Ngày 26/02/2021 07:00 AM (GMT+7)
Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt. Cùng tìm hiểu các bài cúng và văn khấn rằm tháng Giêng chuẩn, chi tiết nhất dưới đây.

Cúng rằm tháng Giêng năm 2021 vào ngày nào?

Rằm tháng Giêng 2021, tức ngày 15/01 Âm lịch sẽ rơi vào ngày thứ 6 ngày 26/02/2021 Dương lịch. Thông thường cúng rằm tháng giêng được cúng vào chính rằm, tức là ngày 15 tháng 1 âm lịch. Nhưng theo điều kiện mỗi gia đình thì có thể cúng rằm vào khoảng từ ngày 14 - 15 tháng 1 âm lịch. Thời gian cúng rằm trước 19h ngày 15 tháng 1 âm lịch là được.

Về giờ cúng rằm tháng giêng, các gia đình có thể lựa chọn cúng vào giờ Thìn (7h-9h), giờ Ngọ (11h-13h), giờ (13h-15h) của ngày 15 tháng 1 âm lịch hoặc cúng vào giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h) Giờ Thân (15h-17h), giờ Dậu (17h-19h) của ngày 14 tháng 1 âm lịch.

Văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chi tiết nhất

1. Bài cúng rằm tháng Giêng tại nhà

Bài cúng được tham khảo theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:…

Hiện đang ngụ tại:…

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất - 1

2. Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Đệ tử con thành tâm kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu

Tín chủ (chúng) con là: …

Hiện đang ngụ tại: …

Tín chủ chúng con thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con, nguyện được …… (sức khỏe, tài lộc, may mắn, danh vọng,...).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

3. Văn khấn rằm tháng Giêng thần tài

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: …

Hiện đang ngụ tại: …

Hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất - 3

4. Văn khấn rằm tháng Giêng bằng chữ Nôm

Duy!

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đệ ngũ thập …niên, …nguyệt, …nhật. …tỉnh, ……huyện,……xã (phường), …thôn.

Tín chủ chúng con là: … cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái.

Tư nhân: Lễ Trung nguyên (15 tháng 7).

Cẩn dĩ: Hương đăng (hương đèn nến), trà tửu (chè rượu), quả phẩm (hoa quả), phù lưu (trầu cau), trư nhục (thịt lợn), tư thành (xôi), hàn âm (gà), tỉnh quả (bánh trái), kim ngân minh y (vàng mã), đẳng vật chi nghi (các thứ khác), cung trần bạc tế.

Kính thỉnh: Bản gia đông trù tư mệnh táo phủ thần quân, bản đường tiên thánh, tiên sư, bản viên thổ công, bản gia ngũ tự tôn thần đồng lai giám cách.

Hiển: Tiên Tổ khảo, Tiên Tổ tỷ (trên kỵ) Cao Tổ khảo, Cao Tổ tỷ (kỵ) Tằng Tổ khảo, Tằng Tổ tỷ (cụ) Tổ khảo, Tổ tỷ (ông, bà) Khảo, Tỷ (cha, mẹ) Liệt vị chư tiên linh.

Kính kỵ: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô, cập chư phụ vị, thương vong tòng tự, đồng lai hâm hưởng.

Tọa tiền viết: Trung nguyên lãnh tiết – Đại xá vong linh – Cung trần phỉ lễ – Thức biểu vi thành.

Cẩn cáo.

Lễ vật, mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng gồm những gì?

Tương tự như các lễ cúng khác quan trọng trong năm, lễ vật cúng rằm tháng Giêng có thể được lựa chọn tùy theo điều kiện của gia chủ. Thông thường sẽ cúng một mâm cỗ chay hoặc một mâm cỗ mặn vào ngày rằm tháng Giêng. Bên cạnh mâm cỗ cúng, gia chủ cũng phải sắm sửa đầy đủ hương hoa, trầu cau, đèn nến, vàng mã để cúng bái.

Mâm cỗ chay cúng rằm tháng Giêng bao gồm:

- Trái cây tươi

- Nộm, gỏi hoa quả hoặc rau xanh

- Nem chay, giò chay

- Bát canh rau củ chay

- Chè trôi nước

Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất - 4

Mâm cỗ chay cúng Tết Nguyên Tiêu

Mâm cỗ mặn cúng rằm tháng Giêng bao gồm:

- Bát canh măng

- Đĩa xôi

- Đĩa nem, chả giò rán

- Đĩa xào rau củ thập cẩm

- Đĩa thịt lợn luộc

- Đĩa giò, chả

Tùy theo phong tục tập quán từng địa phương và vùng miền mà có thể lễ vật cùng mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng có thể sẽ khác nhau.

Bài cúng, văn khấn rằm tháng Giêng năm 2021 chuẩn và chi tiết nhất - 5

Mâm lễ mặn cúng rằm tháng Giêng

Lưu ý khi cúng rằm tháng Giêng tại nhà

1. Chuẩn bị đồ để lễ

Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ cúng chay hoặc mặn tùy theo điều kiện, gia chủ cũng cần phải lưu ý chuẩn bị hoa quả còn tươi khi thắp hương cúng. Tuyệt đối không được sử dụng hoa quả giả khi cúng bái bởi sẽ mạo phạm các vị thần linh. Ngoài ra đồ dùng chuyên để sử dụng trong lễ cúng không được dùng chung với các đồ dùng gia đình trong sinh hoạt.

2. Cách ăn mặc

Khi thực hiện việc cúng bái, gia chủ cần ăn mặc lịch sự, gọn gàng, nghiêm túc. Không ăn mặc lôi thôi, tùy tiện và nhếch nhác, như vậy sẽ mạo phạm đến các vị thần linh và việc cúng bái sẽ trở nên vô nghĩa.

3. Thắp hương, đốt vàng mã

Khi thắp hương, gia chủ nên thắp theo số lẻ, tức là 1 hoặc 3 nén nhang, không được thắp với số chẵn. Ngoài ra việc hóa vàng mã cũng không cần quá nhiều, bởi sẽ tốn kém và dễ gây ô nhiễm môi trường, đạo Phật cũng không khuyến khích mọi người hóa vàng.

Mời bạn đánh giá bài viết để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!
5/5

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bai-cung-van-khan-ram-thang-gieng-nam-2021-chuan-va-c...

Mâm lễ cúng rằm tháng giêng 2021 đầy đủ và văn khấn chuẩn nhất
Mâm lễ cúng Rằm tháng Giêng bao gồm phần lễ vật và mâm cỗ cúng. Phần lễ vật có hương, hoa, vàng mã, đèn, trầu cau, rượu… và mâm cơm cúng bao gồm đầy...

Theo K.T (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Rằm tháng Giêng