Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021

Ngày 24/07/2021 21:26 PM (GMT+7)

Quy định về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kể từ ngày 15-8-2021 sẽ có nhiều điểm mới theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV).

1. Sửa quy định về đối tượng áp dụng

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi quy định về một trong những đối tượng áp dụng quy định về  nâng  bậc lương, cụ thể:

- Hiện hành, áp dụng với đối tượng là "Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật" (Điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

- Kể từ ngày 15/8/2020, áp dụng với đối tượng là:

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV).

Lý giải cho sự thay đổi này là theo Điều 4 Thông tư 03/2019/TT-BNV thì:

Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng."

Như vậy, theo quy định mới, chỉ khi nào hợp đồng có thỏa thuận về việc xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì mới thuộc diện xét nâng bậc lương .

2. Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

                       

Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 1Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 2

3. Thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 3Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 4

4. Sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ, công chức

                               

Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 5

5. Sửa quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên

                           

Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 6Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 7Những quy định mới cần biết về nâng lương cho người lao động từ 15/8/2021 - 8

6. Sửa quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Hiện hành quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh ((Điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

Từ 15/8/2021 quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.' ((Khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV).

Như vậy, theo quy định mới sẽ Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà không cần phân biệt nâng lương trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh hay không.

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/nhung-quy-dinh-moi-can-biet-ve-nang-luong-can-bo-cong-chuc...

Ra ngân hàng rút 74 tỷ do bạn trai đại gia tặng, cô gái ngẩn người khi biết sự thật
Tưởng rằng đã tìm được một người bạn trai giàu có và hào phóng nhưng phải đến khi tới ngân hàng, cô gái mới nhận ra sự thật về danh tính của bạn trai.

Tin tức 24h

Theo A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU (Người lao động)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h