Quảng Ngãi đề nghị cung cấp số liệu 500 học sinh tảo hôn

Ngày 28/01/2015 09:38 AM (GMT+7)

Gần đây, một số báo có đăng thông tin liên quan đến việc 500 trường hợp học sinh cấp THCS ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi tảo hôn.

Trước thông tin này, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, những thông tin trên lấy từ nguồn báo cáo tóm tắt khảo sát trẻ em kết hôn sớm tại Quảng Ngãi do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới quốc tế tại Việt Nam.

Học sinh THCS Quảng Ngãi trong một giờ thực hành

Trong báo cáo này có ghi: Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi năm 2011, hiện nay 6/6 huyện miền núi của tỉnh đều xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học từ đầu bậc học THCS để lập gia đình.

Và trong vòng 3 năm qua, hơn 500 trường hợp ở 6 huyện miền núi cưới vợ, lấy chồng khi đang theo học THCS.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết: Cho đến nay, qua các biểu mẫu thống kê Sở GD&ĐT, không có báo cáo tổng hợp số liệu học sinh nghỉ học từ đầu bậc học THCS để lập gia đình.

Vì vậy, việc ghi “Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi năm 2011, hiện nay 6/6 huyện miền núi của tỉnh đều xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học từ đầu bậc học THCS để lập gia đình” là thông tin chưa chính xác.

Để có thông tin chính xác, cụ thể, nhằm trả lời dư luận và báo cáo cho các cơ quan chức năng, Sở GD&ĐT Quãng Ngãi yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT 6 huyện miền núi, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ đạo các bộ phận chức năng, rà soát số lượng học sinh THCS hôn giai đoạn 2011 - 2014.

Việc rà soát, tổng hợp số liệu học sinh THCS nghỉ học để lập gia đình trong 3 năm học trên phải chính xác, người lập báo cáo và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về số liệu mình báo cáo.

Sở này cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các công văn của Tỉnh ủy về việc chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở các huyện miền núi; công văn của UBND tỉnh về việc ngăn chặn học sinh bỏ học tại các huyện miền núi và Thông báo số 34 của Sở GD&ĐT về kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp bàn biện pháp ngăn chặn học sinh bỏ học tại các huyện miền núi.

Theo Pháp luật TP.HCM