Thu hẹp chênh lệch lương hưu, người nghỉ trước 1995 sẽ được tăng cao hơn mức chung

Ngày 14/06/2024 12:17 PM (GMT+7)

Để thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ, người nghỉ hưu trước năm 1995 và đối tượng có mức lương hưu thấp sẽ được điều chỉnh mức tăng lương cao hơn.

Sẽ bổ sung quy định để thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu

Sẽ bổ sung quy định để thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chỉnh lý mới nhất đã bổ sung thêm nhiều quy định liên quan đến lương hưu, đặc biệt là chính sách đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

So với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, tại Điều 73 của dự thảo Luật sau khi chỉnh lý về điều chỉnh lương hưu, quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, bổ sung thêm một khoản, đó là điều chỉnh mức tăng cao hơn đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, và đối tượng có mức lương hưu thấp. Quy định này nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ sẽ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu.

Tại điều khoản chuyển tiếp, dự thảo Luật cũng bổ sung quy định, người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995 được tính để hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ.

Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào Quỹ Bảo hiểm xã hội để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/1995.

Về vấn đề lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995, Bộ LĐ-TB&XH cho biết với đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995, cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó, phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn, và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp.

Từ đó ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng của nhóm đối tượng này.

Ngoài ra, một số nhóm đối tượng đã dừng hưởng theo quy định, sau đó được Nhà nước ban hành chính sách cho tiếp tục hưởng trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nên mức hưởng khá thấp so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cũng nêu rõ, lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ Bảo hiểm xã hội và ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp, và nghỉ hưu trước năm 1995, nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Từ 1/7/2024, viên chức ngành y tế còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?
Sau cải cách tiền lương, viên chức ngành y tế còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan đến vấn đề...

Tin tức 24h

Theo An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bảo hiểm xã hội