• Thiên Khôi - Quán quân 2017  

  • Giám khảo Vietnam Idol Kids