Đôi vợ chồng làm nghề ve chai và giây phút sợ anh ấy bỏ mẹ con em mà đi

3 đứa con lần lượt ra đời trong hoàn cảnh túng thiếu thì anh An lại lâm cảnh bạo bệnh. Tưởng chừng như cuộc sống đã bế tắc, nhưng nhờ tình nghĩa vợ chồng, nhờ sự xuất hiện của các con và tình yêu thương của cộng đồng, hai vợ chồng đã có thể lạc quan đối diện với thử thách của số phận.