Hậu Giang

26°C
Hiện tại
(09:14 - Thứ hai
14-06-2021)

Ít mây, trời nắng
Nhiệt độ: 24°C- 32°C

80-Trung bình
Chỉ số không khí
(09:10)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Hậu Giang 7 ngày tới

Thứ ba
(15/06)
25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ tư
(16/06)
25°C- 34°C
Có mây, không mưa

Thứ năm
(17/06)
25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ sáu
(18/06)
25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ bảy
(19/06)
24°C- 34°C
Có mây, không mưa

Chủ nhật
(20/06)
25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ hai
(21/06)
25°C- 33°C
Có mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hà Nội
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
29-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
TP.HCM
28°C
Ít mây, trời nắng
57-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Đà Nẵng
29°C
Nhiều mây, không mưa
22-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Nha Trang
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hải Phòng
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
29-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa
Quảng Ninh
29°C
Ít mây, trời nắng
2-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

27°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

28°C- 31°C
Có mây, không mưa

28°C- 31°C
Có mây, không mưa
Bạc Liêu
27°C
Nhiều mây, không mưa
51-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cần Thơ
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
62-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Vinh
29°C
Mây thay đổi, trời nắng
68-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sơn La
23°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

22°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa vừa

23°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Phú Thọ
28°C
Nhiều mây, không mưa
23-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Pleicu
20.9°C
Có mưa
35-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

19.7°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 25°C
Có mây, không mưa

21°C- 26°C
Có mây, không mưa
An Giang
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
79-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Bắc cạn
30.7°C
Nhiều mây, không mưa
34-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

23°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bắc Giang
28°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bắc Ninh
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
46-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bến Tre
27°C
Nhiều mây, không mưa
66-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
30°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Bình Phước
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
53-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
28°C
Nhiều mây, không mưa
51-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Cao Bằng
26°C
Nhiều mây, không mưa
92-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

24°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 36°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 37°C
Có mây, có mưa rào
Đà Lạt
18°C
Mây thay đổi, trời nắng
21-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

17°C- 27°C
Có mây, không mưa

19°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Lắk
23°C
Mây thay đổi, trời nắng
38-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

22°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 30°C
Có mây, không mưa

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Nông
24.9°C
Mây thay đổi, trời nắng
42-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

21°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 31°C
Có mây, không mưa

22°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Điện Biên
24°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

23°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa vừa

22°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 35°C
Có mây, có mưa rào
Đồng Nai
27°C
Mây thay đổi, trời nắng
83-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
27°C
Nhiều mây, không mưa
78-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Giang
26°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa vừa

26°C- 35°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 37°C
Có mây, có mưa rào
Hà Tĩnh
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
12-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hải Dương
28°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hòa Bình
42.1°C
Mây thay đổi, trời nắng
99-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 42.1°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hưng Yên
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
83-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Kiên Giang
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
76-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kon Tum
22.8°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

21°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 30°C
Có mây, không mưa

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Lai Châu
22°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

22°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa vừa

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Lạng Sơn
27°C
Ít mây, trời nắng
42-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 31°C
Có mây, không mưa

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa
Lào Cai
26°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

24°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa vừa

24°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Long An
26°C
Nhiều mây, không mưa
70-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Nam Định
29°C
Ít mây, trời nắng
70-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Ninh Bình
28°C
Ít mây, trời nắng
68-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Ninh Thuận
32°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Phủ Lý
30.7°C
Ít mây, trời nắng
78-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Phú Yên
30.8°C
Mây thay đổi, trời nắng
34-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

26°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

26°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Bình
29°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

25°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Nam
28°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Ngãi
28°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Trị
28°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 32°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Sóc Trăng
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
70-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tây Ninh
27°C
Mây thay đổi, trời nắng
59-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
29°C
Mây thay đổi, trời nắng
68-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thái Nguyên
28.4°C
Mây thay đổi, trời nắng
39-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thanh Hóa
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
53-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa
Huế
27°C
Nhiều mây, không mưa
33-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

25°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tiền Giang
27°C
Nhiều mây, không mưa
66-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuyên Quang
27°C
Mây thay đổi, trời nắng
55-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Vĩnh Long
26°C
Nhiều mây, không mưa
74-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Vĩnh Phúc
28°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Vũng Tàu
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
57-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Yên Bái
26.7°C
Nhiều mây, không mưa
66-Trung bình
Chỉ số không khí (09:10)

25°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa vừa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Cập nhật: 09:14 - 14-06-2021
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM