Chết cười với những lầm tưởng về dân văn phòng

Có những điều mà người ngoài không thể nhìn ra được, chỉ có là dân văn phòng với nhau mới thực sự hiểu.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác