Tôi chỉ tìm được 4 từ, bạn có tìm đủ 6 từ tiếng Anh trong hình này không?

Ngày 15/09/2016 00:55 AM (GMT+7)

Tôi chỉ tìm được 4 từ, bạn có tìm đủ 6 từ tiếng Anh trong hình này không?

Có tất cả 6 từ tiếng Anh trong bức hình này, là các từ sau:

1. Net

2. Penalty

3. Goal

4. Ball

5. Kick

6. Pass

Bạn có thể tìm đủ 6 từ này không? Nếu tìm được thì bạn chắc chắc là người rất nhanh mắt rồi đó! Cùng thử tài nhé.

Tôi chỉ tìm được 4 từ, bạn có tìm đủ 6 từ tiếng Anh trong hình này không? - 1

Còn nếu không tìm ra, thì đây là hình đáp án dành cho bạn.

Theo TT/ dịch từ puzzles (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Đố Vui