Truyện cười: Tiết học nhạy cảm

Đụng đến vấn đề nhạy cảm thầy giáo và học sinh ngoài việc xấu hổ ra thì không biết làm gì.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác