Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành

Chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II

Nơi công tác: - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viên Da liễu Trung Ương (từ năm 2022 đến nay) - Phó Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung Ương từ năm 2022 đến nay)

1. Quá trình đào tạo

- Bác sĩ Chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà Nội ( 2017 - 2019)  

- Thạc sĩ Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội ( 2012 - 2014)

2....

Tin hay đừng bỏ lỡ