Thai nhi 24 tuần

Thai nhi 24 tuần

Vào tuần 24 thai kỳ, não bộ và các nụ vị giác đang phát triển nhanh chóng.

Tin được quan tâm nhất

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến