3 đại gia Việt nhiều vợ đông con, sở hữu công ty nghìn tỉ quyền lực là ai?

Ngoài người vợ hiện tại tên Mai Mai xuất phát từ tình yêu như Lê Ân đã chia sẻ, lão đại gia 74 tuổi khẳng định 5 người vợ trước đều đến với ông bằng... thủ đoạn.
1. Đại gia Lê Ân và 6 người vợ

Ngoài người vợ hiện tại tên Mai Mai xuất phát từ tình yêu như Lê Ân đã chia sẻ, lão đại gia 74 tuổi khẳng định 5 người vợ trước đều đến với ông bằng... thủ đoạn.

Theo Khai Tâm (Tổng hợp) (Khám phá)
Ngày 08/12/2018 06:13 AM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Nhân vật