Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2015

Ngày 01/12/2015 00:06 AM (GMT+7)

Quy định mới về thu học phí; Điều kiện nâng lương sĩ quan Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu... có hiệu lực từ tháng 12/2015.

Học phí trường công lập tăng dần 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 có hiệu lực từ 1/12/2015, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị.

Từ 30.000 - 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 - 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với miền núi.

Từ năm 2016 – 2017, học phí điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng.

Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Từ ngày 10/12/2015, mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng (Ảnh minh họa)

Theo nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Điều kiện nâng lương sĩ quan Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu

Theo Nghị định 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 6/12/2015, sĩ quan Công an nhân dân khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên, trong thời gian hưởng lương cấp bậc hàm, bậc lương không vi phạm kỷ luật, được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được nâng 1 bậc lương.

Quy định mới về gia hạn hộ chiếu

Theo nghị định 94 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới một năm (tại Nghị định 65/2012 là 6 tháng) thì được gia hạn một lần, tối đa không quá 3 năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Sửa đổi quy định về quản lý biên chế công chức

Có hiệu lực từ ngày 15/12/2015, Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. Trong đó, Nghị định 110/2015 điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm quản lý biên chế công chức.

Ngoài ra, một số quy định mới về cơ chế cho khu chế xuất, quản lý lãnh đạo tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quản lý người đại diện tại doanh nghiệp nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ; điều kiện nâng lương sĩ quan công an trước khi nghỉ hưu; quy định rõ thẩm quyền Cảnh sát môi trường; chính sách đối với dân công hỏa tuyến…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2015.

Theo K.N (Gia đình & xã hội)
Tin bài cùng chủ đề Thời sự