Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015

Ngày 01/08/2015 08:34 AM (GMT+7)

Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm; quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015.

Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP  ngày 9/6/2015 quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền  đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Có hiệu lực từ 1/8/2015

Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm

Theo quy định tại Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/6/2015, cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả theo quy định tại Nghị định sẽ được ưu đãi về vay vốn; miễn, giảm thuế.

Có hiệu lực từ 1/8/2015

Sửa quy định quản lý phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch

Nghị định 57/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2013/NĐ-CP ngày 4/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Theo quy định mới, phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam là xe ô tô chở khách có tay lái bên trái từ 9 chỗ trở xuống, xe ô tô nhà ở lưu động có tay lái ở bên trái và xe mô tô.

Có hiệu lực từ 1/8/2015

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015 - 1

Sử dụng quỹ từ NSNN sai mục đích bị phạt tới 30 triệu đồng

Nghị định 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013; trong đó quy định sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành và sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng...

Có hiệu lực từ ngày 1/8/2015

Ban hành Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng

 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Có hiệu lực từ 5/8/2015

Hướng dẫn bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 25/6/2015, Ngân hàng nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 07/2015/TT-NHNN về bảo lãnh NH, trong đó hướng dẫn cụ thể về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo đó, NHTM khi thực hiện việc bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ một số quy định như: Nhà ở hình thành trong tương lai phải đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định; Trong hợp đồng bán, cho thuê mua phải quy định CĐT có nghĩa vụ hoàn lại tiền cho bên mua, bên thuê mua khi CĐT vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết; NHTM phải được thực hiện hoạt động bảo lãnh NH; Cam kết bảo lãnh phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua theo thỏa thuận giữa CĐT và bên mua, bên thuê mua nhà.

Thông tư 07/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 9/8/2015 và thay thế Thông tư 28/2012/TT-NHNN.

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trực thuộc Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương...

Đơn vị được chuyển đổi phải thuộc danh mục chuyển đổi và tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc tự đảm bảo toàn bộ kinh phí sau khi chuyển đổi.

Việc chuyển đổi có thể thực hiện theo các hình thức: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị SNCL, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Bán một phần vốn nhà nước hiện có; Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Phương pháp bán cổ phần lần đầu: bán đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành và thỏa thuận trực tiếp.

Quyết định 22/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/8/2015. 

Bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101/2015/TT-BTC bổ sung nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin.

Theo đó: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99 là 10%; Sửa đổi, bổ sung mặt hàng thuộc phân nhóm 9834.12 tại Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 hưởng thuế suất 0% bao gồm: Bàn phím làm bằng cao su, khắc lase, phủ PU, nhiệt độ chịu đựng 150 độ C…

Thông tư 101/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 13/8/2015.

Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Thông tư về thuế. Theo đó: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước ngoài; Quy định rõ hơn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập tính thuế; Sửa đổi quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ; Bổ sung hướng dẫn về chuyển lỗ khi chia, tách doanh nghiệp.

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Theo Gia Huy (Đời sống & Pháp Luật)
Tin bài cùng chủ đề Tin hot