Sau Tết, em thành đàn bà

Anh đã đến bên em, đã về gặp em trong ngày lễ tình nhân và rồi chúng mình đã trao cho nhau tất cả.