Advertisement

Cay cú vì cưới 2 lần vẫn lấy nhầm vợ ... “trong trắng giả”

Tôi cũng từng khăng khăng, quyết dứt tình với người vợ đầu chỉ vì cô ấy không còn trong trắng. Để rồi giờ đây, tôi lại đớn đau nhận về mình sự trong trắng một cách giả tạo mà chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng người vợ thứ hai của tôi đã có được.