Sau gần 1 ngày đau đẻ, mẹ Nicole đã khá mệt mỏi.

Sau gần 1 ngày đau đẻ, mẹ Nicole đã khá mệt mỏi.

Theo Thái Nam (Ảnh: Emily Robinson) (Khám phá)
Ngày 03/11/2014 15:24 PM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Sinh thường