Chia sẻ sau ca sinh nở, mẹ Nicole nói: 'Đó là những trải nghiệm rất tuyệt vời. Nó khác nhiều so với kế hoạch mà tôi đã lập ra, khác với hầu hết những gì tôi đã đọc trong sách vở. Tôi thấy hạnh phúc vì sinh tại nhà có người thân bên cạnh. Họ đã tiếp cho tôi rất nhiều sức lực.'

Chia sẻ sau ca sinh nở, mẹ Nicole nói: "Đó là những trải nghiệm rất tuyệt vời. Nó khác nhiều so với kế hoạch mà tôi đã lập ra, khác với hầu hết những gì tôi đã đọc trong sách vở. Tôi thấy hạnh phúc vì sinh tại nhà có người thân bên cạnh. Họ đã tiếp cho tôi rất nhiều sức lực."

Theo Thái Nam (Ảnh: Emily Robinson) (Khám phá)
Ngày 03/11/2014 15:24 PM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Sinh thường