Có đôi khi, Nicole lại ra ngoài để thay đổi không khí giữa những cơn đau đẻ.

Có đôi khi, Nicole lại ra ngoài để thay đổi không khí giữa những cơn đau đẻ.

Theo Thái Nam (Ảnh: Emily Robinson) (Khám phá)
Ngày 03/11/2014 15:24 PM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Sinh thường