Khi được ngồi trong bồn nước ấm, những cơn đau đẻ sẽ giảm cường độ hơn.

Khi được ngồi trong bồn nước ấm, những cơn đau đẻ sẽ giảm cường độ hơn.

Theo Thái Nam (Ảnh: Emily Robinson) (Khám phá)
Ngày 03/11/2014 15:24 PM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Sinh thường