Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Nơi công tác

Viện Sức khỏe sinh sản

Quá trình học tập, công tác

- Tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội...

Bài được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến