• Dấu hiệu nhận biết bệnh  

  • Nguy cơ mắc bệnh giang mai