Cách tính chu kỳ kinh nguyệt đơn giản nhất và các khoảng an toàn, nguy hiểm

Cách tính chu kỳ kinh nguyệt đơn giản nhất là theo dõi khoảng thời gian từ lúc xuất hiện kinh đến ngày kinh đầu tiên của kỳ tiếp theo, theo dõi liên tục trong vài tháng và tính được khoảng thời gian trung bình từ đó biết được thời kỳ nguy hiểm và an toàn để tránh thai hoặc thụ thai theo ý muốn.