Cuộc hôn nhân chết (Phần cuối)

Mẹ nhắc lại lời của Hoàn. Anh mệt mỏi ngả vào ghế. Trong căn phòng này, ba mẹ con anh giống như những mảnh ghép của một tấn bi kịch. Đối với nhiều người, bi kịch là chết chóc thì đối với anh, bi kịch chính là có thể ngồi lại bên nhau, nhưng không thể gạt đi hết tất cả quá khứ.