Cưới đi rồi tính (Phần 14)

Vừa đứng lên và rời đi, một bàn tay đã nắm lấy cô, kéo lại. Nhật bàng hoàng khi rơi vào lòng một người đàn ông. Là ai đã theo cô đến tận đây cơ chứ?

Cưới đi rồi tính (Phần 9)

Nhật chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngã nhoài ra và lăn xuống dưới chiếu nghỉ. Hộp đồ ăn vặt bị tung lên...

Cưới đi rồi tính (Phần 6)

Giả dụ như bây giờ cô nằm đây, không thể dậy được nữa, chắc chắn đường chỗ này sẽ tắc rồi. Giả dụ...