Quảng Ngãi

35°C
Hiện tại
(14:26 - Chủ nhật
13-06-2021)

Nhiều mây, không mưa
Nhiệt độ: 24°C- 35°C

25-Tốt
Chỉ số không khí
(14:25)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 7 ngày tới

Thứ hai
(14/06)
26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ ba
(15/06)
26°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ tư
(16/06)
27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ năm
(17/06)
28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ sáu
(18/06)
27°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thứ bảy
(19/06)
28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Chủ nhật
(20/06)
28°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hà Nội
28°C
Nhiều mây, không mưa
26-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
TP.HCM
32°C
Mây thay đổi, trời nắng
52-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
34°C
Nhiều mây, không mưa
6-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 33°C
Có mây, không mưa
Nha Trang
33°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 33°C
Có mây, không mưa

28°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hải Phòng
29°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 34°C
Ít mây không mưa
Hà Tĩnh
30°C
Nhiều mây, không mưa
26-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 32°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Nam Định
31°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Cần Thơ
28°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Vinh
31°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 32°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sơn La
Đang cập nhật
Có mưa rào
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

0°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa vừa

23°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

24°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Phú Thọ
28°C
Nhiều mây, không mưa
9-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Pleicu
24.4°C
Có mưa rào
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

20°C- 25°C
Có mây, có mưa rào

21°C- 27°C
Có mây, không mưa

21°C- 27°C
Có mây, không mưa
An Giang
32°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc cạn
29°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 34.2°C
Nhiều mây, có mưa vừa

23°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bắc Giang
30°C
Có mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bạc Liêu
29°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Ninh
30°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bến Tre
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
35°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

27°C- 35°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Bình Phước
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
42-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
31°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Cao Bằng
33°C
Nhiều mây, không mưa
58-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Lạt
20°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

16°C- 27°C
Có mây, có mưa rào

20°C- 29°C
Có mây, có mưa rào

20°C- 29°C
Có mây, không mưa
Đắk Lắk
30°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

21°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 29°C
Có mây, không mưa
Đắk Nông
28°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào
Điện Biên
33°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 33°C
Nhiều mây, có mưa vừa

23°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa to

23°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Đồng Nai
33°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Giang
34.6°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 34.6°C
Nhiều mây, có mưa vừa

24°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa vừa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hải Dương
31°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

27°C- 34°C
Ít mây không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hậu Giang
28°C
Nhiều mây, không mưa
21-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hòa Bình
42.1°C
Có mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 42.1°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hưng Yên
30°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

29°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Kiên Giang
28°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Kon Tum
26.7°C
Có mưa
13-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

22°C- 27°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 29°C
Có mây, không mưa

23°C- 29°C
Có mây, không mưa
Lai Châu
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
55-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

21°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Lạng Sơn
26°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Lào Cai
31°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa vừa

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Long An
31°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Ninh Bình
31°C
Nhiều mây, không mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

28°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Ninh Thuận
32.7°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

27°C- 35.8°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Phủ Lý
31.4°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31.4°C
Nhiều mây, có mưa to

28°C- 33°C
Có mây, không mưa

28°C- 34°C
Có mây, có mưa rào
Phú Yên
35.6°C
Mây thay đổi, trời nắng
21-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

27°C- 36.9°C
Ít mây, trời nắng nóng

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Bình
30°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa vừa

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Quảng Nam
35°C
Nhiều mây, không mưa
29-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Ninh
28°C
Có mưa rào
5-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 34°C
Ít mây không mưa
Quảng Trị
29°C
Nhiều mây, không mưa
17-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sóc Trăng
30°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tây Ninh
32°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
31°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

28°C- 33°C
Có mây, không mưa

29°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thái Nguyên
30.5°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 32.3°C
Nhiều mây, có mưa vừa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thanh Hóa
31°C
Nhiều mây, không mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

24°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa to

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Huế
34°C
Nhiều mây, không mưa
4-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 34°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tiền Giang
32°C
Mây thay đổi, trời nắng
29-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuyên Quang
30.5°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 31.5°C
Nhiều mây, có mưa vừa

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Vĩnh Long
30°C
Mây thay đổi, trời nắng
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Phúc
30°C
Có mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

25.4°C- 30.7°C
Nhiều mây, có mưa vừa

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Vũng Tàu
31°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (14:25)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Yên Bái
27.9°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (14:25)

25°C- 28.2°C
Nhiều mây, có mưa vừa

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cập nhật: 14:26 - 13-06-2021
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM