Quảng Ngãi

25°C
Hiện tại
(00:00 - Chủ nhật
28-02-2021)

Đêm nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C- 31°C

51-Trung bình
Chỉ số không khí
(00:35)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 7 ngày tới

Thứ hai
(01/03)
19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thứ ba
(02/03)
23°C- 29°C
Có mây, có mưa rào

Thứ tư
(03/03)
22°C- 29°C
Có mây, không mưa

Thứ năm
(04/03)
22°C- 30°C
Có mây, không mưa

Thứ sáu
(05/03)
23°C- 31°C
Có mây, không mưa

Thứ bảy
(06/03)
23°C- 32°C
Có mây, không mưa

Chủ nhật
(07/03)
23°C- 32°C
Có mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hà Nội
17°C
Có mưa phùn
155-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
TP.HCM
25°C
Đêm có mây
104-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

25°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa
Đà Nẵng
25°C
Đêm nhiều mây
17-Tốt
Chỉ số không khí (00:35)

23°C- 28°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 26°C
Có mây, có mưa rào
Nha Trang
26°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

22°C- 29°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23°C- 30°C
Có mây, không mưa
Hải Phòng
18°C
Nhiều mây, không mưa
153-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Cần Thơ
26°C
Đêm nhiều mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Vinh
20°C
Có mưa
97-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

19°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sơn La
20°C
Đêm nhiều mây
108-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 27°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 23°C
Nhiều mây, không mưa
Phú Thọ
18°C
Đêm nhiều mây
83-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Pleicu
21°C
Đêm nhiều mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (00:35)

19°C- 32°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 33°C
Có mây, không mưa
An Giang
28°C
Đêm nhiều mây
92-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

23°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Bắc cạn
17°C
Đêm nhiều mây
151-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

16°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Bắc Giang
16°C
Đêm nhiều mây
135-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Bạc Liêu
27°C
Đêm nhiều mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa
Bắc Ninh
17°C
Nhiều mây, không mưa
134-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

16°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Bến Tre
26°C
Đêm nhiều mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Bình Định
25°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:35)

23°C- 29°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 30°C
Có mây, không mưa
Bình Phước
29°C
Đêm nhiều mây
110-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Cà Mau
27°C
Đêm nhiều mây
74-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Cao Bằng
15°C
Nhiều mây, không mưa
135-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

15°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Đà Lạt
16°C
Đêm nhiều mây
64-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Lắk
24°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

21°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Đắk Nông
23°C
Nhiều mây, không mưa
108-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

20°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Điện Biên
20°C
Đêm có mây
112-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

14°C- 27°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

13°C- 26°C
Có mây, không mưa
Đồng Nai
28°C
Đêm nhiều mây
120-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Đồng Tháp
30°C
Đêm nhiều mây
108-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

27°C- 32°C
Có mây, không mưa
Hà Giang
19°C
Nhiều mây, không mưa
108-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

19°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hà Tĩnh
20°C
Có mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hải Dương
18°C
Có mưa
147-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Hậu Giang
29°C
Đêm nhiều mây
95-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hòa Bình
18°C
Nhiều mây, không mưa
161-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hưng Yên
17°C
Nhiều mây, không mưa
161-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Kiên Giang
27°C
Đêm nhiều mây
91-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

26°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa
Kon Tum
28°C
Đêm có mây
59-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

20°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 33°C
Có mây, không mưa
Lai Châu
19°C
Đêm có mây
108-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

14°C- 25°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

15°C- 25°C
Có mây, không mưa
Lạng Sơn
12°C
Có mưa
152-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

13°C- 18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

15°C- 18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Lào Cai
20°C
Đêm nhiều mây
108-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

20°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Long An
29°C
Đêm nhiều mây
103-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Nam Định
19°C
Có mưa
161-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Ninh Bình
19°C
Nhiều mây, không mưa
161-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Ninh Thuận
25°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

22°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

23°C- 32°C
Có mây, không mưa
Phủ Lý
18°C
Có mưa
161-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Phú Yên
25°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (00:35)

21°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 30°C
Có mây, không mưa
Quảng Bình
23°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:35)

21°C- 26°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Quảng Nam
26°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

21°C- 29°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào
Quảng Ninh
19°C
Có mưa
69-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Quảng Trị
25°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (00:35)

22°C- 28°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sóc Trăng
27°C
Đêm nhiều mây
89-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

23°C- 33°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 34°C
Có mây, không mưa
Tây Ninh
30°C
Đêm nhiều mây
110-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
19°C
Đêm nhiều mây
160-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thái Nguyên
16°C
Nhiều mây, không mưa
70-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thanh Hóa
19°C
Có mưa phùn
154-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Huế
24°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (00:35)

22°C- 28°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 27°C
Có mây, có mưa rào
Tiền Giang
28°C
Đêm nhiều mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 34°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Tuyên Quang
18°C
Đêm nhiều mây
152-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 22°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

16°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Vĩnh Long
29°C
Đêm nhiều mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Vĩnh Phúc
18°C
Đêm nhiều mây
139-Kém
Chỉ số không khí (00:35)

17°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Vũng Tàu
25°C
Đêm nhiều mây
89-Trung bình
Chỉ số không khí (00:35)

24°C- 31°C
Có mây, không mưa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Yên Bái
19°C
Có mưa
151-Xấu
Chỉ số không khí (00:35)

18°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°C- 20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Cập nhật: 00:00 - 28-02-2021
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM