Trắc nghiệm chính tả Việt Nam: Đố bạn giỏi hơn học sinh tiểu học!

Ngày 04/08/2017 11:30 AM (GMT+7)

Đảm bảo 90% người Việt sẽ không thể đạt được điểm tuyệt đối đâu.

* Thông tin trong bài tham khảo từ nguồn Từ điển tiếng Việt của viện Ngôn Ngữ Học. 

1

Từ nào đúng chính tả?

Cọ xát

Cọ sát

2

Từ nào đúng chính tả?

Đường xá

Đường sá

3

Bạn dùng từ nào?

Suất cơm

Xuất cơm

4

Từ nào là từ chuẩn?

Nghe phong phanh

Nghe phong thanh

5

Từ nào đúng chính tả?

Sẻ chia

Xẻ chia

6

Bạn chọn từ nào?

Bánh trưng

Bánh chưng

7

Bạn chọn từ nào?

Chỉnh chu

Chỉn chu

8

Từ nào đúng chính tả?

Chín mùi

Chín muồi

9

Từ nào đúng chính tả?

Sơ suất

Sơ xuất

10

Bạn chọn từ nào?

Xác xuất

Xác suất

Sắc xuất

Sắc suất

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Theo LnH (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Trắc nghiệm