Học mẹ Anh dạy con cộng trừ

Ngày 13/01/2014 16:47 PM (GMT+7)

Trẻ con Việt Nam học toán giỏi lắm nhưng cách học thì bên đấy lại hay hơn mình nhiều.

Tôi có con gái đang học tiểu học. Cháu chỉ được học sinh tiên tiến thôi. Tôi nhận xét là cháu rất chăm chỉ nhưng chưa được thông minh lắm. Kể chuyện cho bạn mình, hiện đang là giáo viên tiểu học tại Anh, cô bạn cười xòa, bảo “Không phải Cún không thông minh, mà là tại cách học của con thôi”.  Ví dụ như học cộng trừ, trẻ con Việt cứ phải cần nháp, bút mới tính ra. Trẻ con Anh chỉ cần nhẩm trong đầu.

Cô bạn mách cho tôi cách dạy con cộng trừ nhẩm rất đơn giản nhưng nhiều khi trẻ nhỏ lại chưa biết, bố mẹ thì không nghĩ ra mà bảo con.

Học mẹ Anh dạy con cộng trừ - 1
Dạy con học toán bằng cách tính nhẩm không khó (ảnh minh họa)

CỘNG:

- Khi cộng hai số, đặt số lớn trước số nhỏ rồi mới tính nhẩm đếm lên trong đầu.

Ví dụ: 6 + 29 thì nên nhẩm là 29 + 6. Như vậy trẻ sẽ dễ nhẩm hơn vì chỉ phải đếm từ 29.

- Cộng từ khoảng 10 đơn vị một lần

Ví dụ: 55 + 24 thì sẽ là = 55 + 10 + 10 + 24 = 55,65,75 + 4

- Tách số ra cho tròn chục rồi cộng nhẩm

Ví dụ: 37 + 15 = 37 + 3 + 12 = 40 + 12

             38 + 37 = 40 + 40 – 2 – 3 = 75

- Dùng số tròn chục gần đấy rồi trừ số thừa

Ví dụ: 35 + 18 = 35 + 20 – 2 = 55 – 2 = 53

- “Bẻ” các số thành tròn chục rồi công riêng số lẻ

Ví dụ: 35 + 24 = 30 + 20 + 5 + 4 = 50 + 9 = 59

TRỪ

- Đếm nhẩm ngược từ số nhỏ lên đến gần chục

Ví dụ: 23 – 18 = đểm từ 18 đến 20 là 2 đơn vị, từ 20 đến 23 là 3 đơn vị

Nên 23 – 18 = 5

- Tách số ra cho tròn chục rồi chia

Ví dụ: 83 – 42 = 83 – 40 – 2 = 43 – 2 = 41

- Dùng số tròn chục gần đấy rồi cộng số thừa

Ví dụ: 43 – 19 = 43 – 20 + 1 = 23 + 1 = 24

Theo Mẹ Cún (Khampha.vn)
Tin bài cùng chủ đề Giáo dục