Nhan sắc Nam Phương hoàng hậu - bà hậu duy nhất của hơn 100 năm triều Nguyễn

Hậu cung nhà Nguyễn chưa từng có hoàng hậu cho đến khi Nam Phương xuất hiện. Bảo Đại viết: "Tôi đã chọn tên trị vì cho bà Hoàng Hậu mới là Nam Phương. Nam Phương có nghĩa là hương thơm của miền Nam và tôi cũng ra một chỉ dụ đặc biệt cho phép bà được phục sức màu vàng – màu dành riêng cho Hoàng Đế".
Tin hay đừng bỏ lỡ