Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh

Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh

Chuyên khoa

Sản khoa, Nam khoa

Nơi công tác

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt – Bỉ

Chức vụ

Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và...

Bài được quan tâm nhất

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến