Ths.BS Hà Hải Nam

Ths.BS Hà Hải Nam

Chuyên môn: Thạc sĩ, bác sĩ

Nơi công tác: Phó khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K Trung ương Giảng viên bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội

Ths.bs Hà Hải Nam hiện là Phó khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K Trung ương, Giảng viên bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ Nam tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, từng học tập ở nước ngoài và...

Tin hay đừng bỏ lỡ