Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Chí Thương

Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Chí Thương

Học hàm học vị

Tiến sĩ – Bác sĩ

Chức vụ

Bác sĩ tại khoa Nội soi – Bệnh viện Từ Dũ

Giảng viên Bộ môn Sản – Đại học Y dược thành phố Hồ Chí...

Bài được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến