Chọn trẻ hay giàu?

Cùng một lúc có hai anh đồng nghiệp ngỏ lời yêu em khiến em rất khó xử. Em không biết nhận lời ai và...