Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Ngày 04/11/2016 05:47 AM (GMT+7)

Người bận rộn chưa chắc đã là người làm việc hiệu quả. Và đây là cách để nhìn nhận họ...

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 1

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 2

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 3

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 4

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 5

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 6

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 7

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 8

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 9

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 10

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 11

Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả - 12

Theo TB/ dịch từ Bright side (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Bạn đọc