Những câu từ người thông minh không bao giờ nói

Đôi khi những lời bạn nói ra không hẳn đúng với suy nghĩ của mình nhưng những người khác lại không nghĩ đơn giản như vậy. Họ cho rằng những câu nói ấy thể hiện quan điểm, hành động và sâu xa hơn là nhân sinh quan của bản thân bạn.
  • Bí kíp với đồng nghiệp  

  • Bí kíp với sếp