Đừng cười xua tay khi được khen, đây mới là cách đáp lời khéo léo nơi công sở

Khi bạn vừa hoàn thành tốt một nhiệm vụ nào đó cho công ty, bạn có thể nhận được những lời khen ngợi hoặc tán dương kết quả đó. Nếu biết cách khéo léo đáp lại những lời khen ngợi, bạn vừa có thể thừa nhận sự thật đó vừa có thể xây dựng các mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp cũng như thể hiện sự khiêm tốn.