Đoan Trang, Kỳ Hân, Phương Trinh Jolie gửi lời cảm ơn mẹ đã trở thành người mẹ thứ 2 của các cháu