Mẹ Sài Gòn nghỉ việc, ở nhà dạy con tự kỷ và trái ngọt sau 3 năm cần mẫn làm một điều, bác sĩ cũng khen