Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Ths.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Hiện là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Thành là một chuyên gia...