• Diễn biến bão số 2  

  • Hậu quả bão số 2  

Tin hay đừng bỏ lỡ