TS.BS.Nguyễn Đình Liên

TS.BS.Nguyễn Đình Liên

TIẾN SĨ, BÁC SĨ NGUYỄN ĐÌNH LIÊN

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại: Đại học Y Hà Nội năm 2007

Bác sĩ nội trú tại: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh...