Nam diễn viên “Ván bài lật ngửa” đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống sau biến cố vỡ nợ.
Tin tức thị trường